Pieniński Park Narodowy

Podstawową formą prawnej ochrony unikalnej przyrody i krajobrazu jest Pieniński Park Narodowy. Obejmuje on powierzchnię 2329 ha i pokrywa się z prawie całym obszarem Pienin właściwych. Ponad 30% powierzchni parku zajmują rezerwaty ścisłe, w których przyroda pozostawiona jest w pierwotnej postaci, a człowiek pojawia się tylko w wyjątkowych przypadkach. Największe rezerwaty obejmują Macelową Górę, niemal cały masyw Trzech Koron, dolinę Pienińskiego Potoku i zbocza grzbietu Pieninki oraz wzniesienie Bystrzyka na wschodnim brzegu Dunajca w Małych Pieninach. Czytaj dalej Pieniński Park Narodowy