Opis miasta Mielno

Przy ul. Kościelnej znajduje się zespół folwarczny z początku XX w., który przed wojną należał do rodziny von Schmeling. Po dwu stronach podwórza stoją budynki gospodarcze, a naprzeciwko drogi – skromny dwór bez cech stylowych. Idąc dalej ul. Kościelną, można dotrzeć do gotyckiego kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Budynek z czworoboczną wieżą zbudowany został w XV w. W ścianach umieszczone są fragmenty młyńskich kół, w ciemnym wnętrzu stoi malutka neogotycka chrzcielnica oraz ambona z XVII w. Czytaj dalej Opis miasta Mielno