Szlaki w Pieninach

Na mocy ustawy Dyrekcja Pienińskiego Parku Narodowego ma prawo pobierać opłaty za wstęp na teren parku. W praktyce ma to miejsce w sezonie letnim (od maja do października), a pracownicy parku zbierają opłaty przy wejściu na wierzchołek Trzech Koron oraz na Sokolicy. PPN prowadzi również działalność naukowo-badawczą oraz wystawienniczą i dydaktyczną, m.in. poprzez ekspozycje w budynku Dyrekcji PPN (Krościenko, ul. Jagiellońska 107) oraz w pawilonie w pobliżu przejścia granicznego, na drodze pienińskiej koło Szczawnicy.

Oprócz Pienińskiego Parku Narodowego utworzono następujące rezerwaty przyrody:

W Małych Pieninach:

Biała Woda (grupa skał i przełom potoku, skała bazaltowa, roślinność naskalna);
Zaskalskie Bodnarówka (wąwóz skalny – miejsce lęgowe puchacza);
Wysokie Skałki (górnoreglowy las świerkowy na północno-zachodnich zboczach Wysokiej);
Wąwóz Homole (wąwóz skalny z licznymi osobliwościami przyrodniczymi).
W Pieninach Spiskich:

noclegi Brenna

Zielone Skałki (skały wapienne z serii czorsztyńskiej – urwisko nad jeziorem);
Przełom Białki (pomiędzy skałami Kramnicą i Obłazową, roślinność naskalna, zjawiska krasowe).