Świat roślin w Pieninach

Świat roślin jest bogaty i interesujący, a jego charakter różni się w poszczególnych krainach. Zdecydowanie najbogatsza jest szata roślinna Pienin, uznawanych za jeden z najciekawszych pod tym względem obszarów w Polsce. Las pieniński, pokrywający zwartymi połaciami ostre stoki, to typowy dla regla dolnego drzewostan jodłowo-bukowy z domieszką jaworu, wiązu i klonu.

Występują tu również świerki, zwłaszcza w Pieninach Spiskich i Małych, ale ich istnienie jest efektem działalności człowieka. Jedyne naturalne stanowisko świerczyny znajduje się pod szczytem Wysokiej w Małych Pieninach i objęte jest ochroną. Rzadkim, lecz charakterystycznym dla krajobrazu Pienin drzewem jest sosna, porastająca w niewielkich skupiskach szczytowe partie skalistych wierzchołków Pienin właściwych, w rejonie Trzech Koron, Macelowej Góry czy Pieninki.

noclegi Szczyrk

W pozostałych miejscach sosna została wyparta przez inne gatunki po ociepleniu klimatu. Ciekawym drzewem jest również cis, który dawniej występował licznie w większych skupiskach, a dzisiaj można spotkać tylko pojedyncze okazy. Dla miłośnika przyrody i bacznego obserwatora atrakcją są także pienińskie łąki. Powstały niegdyś wskutek działalności człowieka, który, karczując lasy, pozyskiwał tereny wypasowe i uprawne. Dziś rosną tu przeważnie samosiejki, które w sposób naturalny wkroczyły na pozbawiony lasu teren. Na bujnych pienińskich łąkach przyrodnicy doliczyli się ponad 3000 gatunków roślin. Charakterystyczna jest szczególnie duża liczba gatunków endemicznych i reliktowych. W Pieninach występuje sześć endemitów: mniszek pieniński, rosnący tylko w podszczytowej partii Trzech Koron, pszonak pieniński, mokrzyca sześciolistna, chaber barwny, rozchodnik ostry, bylica piołun. Osobliwością jest także chryzantema Zawadzkiego, zwana również złocieniem – dość pospolita na pienińskich skałach, natomiast jej najbliższe poza Pieninami stanowisko znajduje się na Uralu.