Powstanie Zalewu Czorsztyńskiego

Jeszcze przed rozpoczęciem budowy zapora budziła wiele kontrowersji i choć pierwsze plany stopnia wodnego pojawiły się już na początku XX w., do realizacji odkładanej wielokrotnie inwestycji przystąpiono dopiero w latach 60. Różne środowiska wyrażały opinie na jej temat, organizowano protesty, ścierały się argumenty za – regulacja kapryśnego Dunajca, likwidacja niebezpieczeństwa powodzi, powstanie taniego źródła energii elektrycznej dla okolicy – i przeciw – nieodwracalna dewastacja przyrody i krajobrazu pienińskiego, zalanie części wsi, zagrożenie dla okolicznych zabytków itp. Mimo protestów inwestycję ukończono w 1996 r.

Zapora i zbiornik zdążyły się sprawdzić w czasie powodzi w lipcu 1997 r., chroniąc okolice przed jej dramatycznymi skutkami. Świeżo napełniony zbiornik jeszcze nie pełni funkcji rekreacyjnych, ale przewidziane jest w niedalekiej przyszłości zagospodarowanie turystyczno-wypoczynkowe części jego brzegów.

noclegi Korbielów

Wody, rozdzielające pasmo Pienin Spiskich od Pienin Czorsztyńskich i południowych stoków gorczańskiego pasma Lubania, rozciągają się od zapory pod niedzickim zamkiem, aż po okolice Dębna na Podhalu.