Nawa północna w Gdańskim kościele Św. Katarzyny

Przechodząc do nawy północnej od wejścia głównego, warto obejrzeć współczesną drogę krzyżową, zasługującą na uwagę nie tyle ze względu na wartość artystyczną, co na postać Szymona Cyrenejczyka, którego oblicze jest wiernym wizerunkiem twarzy Lecha Wałęsy.

Szklarska Poręba noclegi

Na ścianie północnej widnieje nadwieszona, niewielka empora o beczkowatej podstawie obitej malowidłem Bartłomieja Milwitza z 1654 r., przedstawiającym Wjazd Chrystusa do Jerozolimy.

Kościół św. Katarzyny ma też swój cudowny obraz. Jest nim namalowany na początku XV w. wizerunek Matki Boskiej Bołszowieckiej, wiszący w bocznej kaplicy (po lewej stronie) przy wejściu do kościoła.