Kościół św. Katarzyny w Gdańsku

Bez wspaniałej, 76-metrowej (wraz z hełmem) wieży kościoła św. Katarzyny w swej panoramie Gdańsk nie byłby sobą. O ileż uboższe byłyby odgłosy miasta, gdyby pozbawić je melodii katarzyńskich dzwonów.

Wałbrzych noclegi

Kościół określa się mianem Matrona Loci (matka kościołów lub matka miasta). Jego gotycka, kwadratowa u podstawy wieża zwieńczona jest szerokim, wczesnobarokowym hełmem dwulatarniowym z 1634 r., ozdobionym narożnymi wieżyczkami. Szczególnie pięknie budowla prezentuje się, gdy ogląda się ją z wieży innego kościoła – wtedy misterna architektura jest dokładnie widoczna. Mimo wysokości wieża sprawia wrażenie filigranowej, przytłacza ją bowiem zwalista, nieproporcjonalnie wydłużona bryła świątyni.

W dni powszednie wnętrze kościoła św. Katarzyny można podziwiać jedynie z kruchty, ponieważ nawy – poza godzinami rannych i wieczornych nabożeństw – są zamknięte kratą. Przyczyną jest niewystarczająca liczba opiekujących się świątynią księży karmelitów oraz powtarzające się w ostatnich latach kradzieże drobnych, lecz cennych fragmentów ołtarzy. Kościół otwarty jest w niedziele oraz w godzinach nabożeństw, można też poprosić zakonników o umożliwienie zwiedzania – wejście do klasztoru znajduje się na tyłach budowli.