Klimat w Pieninach

Prawie cały obszar Pienin charakteryzuje się umiarkowanym klimatem górskim, ze wszystkimi tego konsekwencjami – zmiennością pogody, czasem nawet gwałtowną w wyższych partiach, znaczną ilością opadów (800-1100 mm), częstymi silnymi wiatrami, głównie zachodnimi. Zmiany pogody przynoszą najczęściej wiatry północno–zachodnie; masy wilgotnego i chłodnego powietrza, wznosząc się po stokach, oziębiają się i powodują obfite opady deszczu.

noclegi Stasikówka

Potoki górskie wzbierają szybko, co może doprowadzić do lokalnych powodzi. Są jednak także długie okresy dni słonecznych, zarówno latem, jak i jesienią (tzw. wyże majowe i październikowe). W Pieninach najniższe średnie roczne opady występują w Krościenku – 731 mm, Czorsztynie – 744 mm, Sromowcach Niżnych – 805 mm. W lecie upalne dni kończą się czasem burzami, które w górnych partiach lub na odkrytym grzbiecie bywają niebezpieczne.

Średnia temperatura roczna w dolinach wynosi ok. 6-7°C, średnia lipca ok. 16°C, a stycznia ok. -4°C. Dzienne wahania temperatur dochodzą nawet do 20°C. Zimy w zasadzie bywają nieco łagodniejsze niż na nizinach, z powodu zjawiska inwersji termicznej. Pokrywa śnieżna przeważnie zalega dość długo. Najpierw utrwala się na grzbietach, nieco później w niższych partiach gór, najpóźniej w dolinach. W części górskiej trwała pokrywa śnieżna pojawia się pod koniec listopada, zanika z początkiem kwietnia. Należy o tym pamiętać, planując wczesną wiosną wycieczki zarówno w Pieniny, jak i na Spisz. Gdy w dolinach i na niższych zboczach już zielono, powyżej pewnej wysokości można trafić na zwarte połacie często głębokiego, jeszcze mokrego śniegu – bardzo utrudniającego wędrówkę. Największa obfitość opadów przypada na przełom lutego i marca. W ostatnich latach zimy były łagodniejsze i z mniejszą ilością śniegu. Trudno jeszcze wyrokować, czy są to już trwałe zmiany klimatyczne, czy też tylko okresowe anomalia