Informacje o kościele Św. Katarzyny w Gdańsku

Do 1342 r. kościół pełnił funkcję jedynej parafii w Gdańsku i należał do księcia, który decydował o wyborze proboszcza. Tutaj w XIII w. odbyły się pierwsze w mieście wielkie uroczystości pogrzebowe, połączone z wystawieniem na widok publiczny zwłok powszechnie szanowanego księcia Świętopełka II, który nadał Gdańskowi prawa miejskie i sprowadził do miasta dominikanów z Krakowa. „Katarzynka” podzieliła losy innych świątyń gdańskich: w XVI w. przeszła w ręce ewangelików, a 400 lat później, w 1945 r., spłonęła. Po wojnie całkowitą odbudową zajęli się obecni gospodarze – karmelici.

Duża przestrzeń z niewielką liczbą ołtarzy, obrazów i innych zabytkowych sprzętów, zamknięta surowymi ścianami, sprawia wrażenie niekompletności i przypadkowości.

Karkonosze noclegi

Zwiedzanie można rozpocząć od nawy głównej, co pozwoli na właściwą ocenę wielkości świątyni.