Dunajec w Pieninach

Główną rzeką Pienin jest Dunajec. Najbardziej chyba znana rzeka polskich gór ma źródła w Tatrach, skąd spływa na północ prawie przez całe Podhale dwoma odnogami: Czarnym (zachodnim) i Białym (wschodnim) Dunajcem. W Nowym Targu oba Dunajce łączą się w jedną pokaźną rzekę, która, biorąc wschodni kierunek, płynie u południowych podnóży Gorców. Na tym odcinku przyjmuje z południa długi dopływ Leśnicy, a następnie drugą wypływającą z Tatr rzekę – Białkę, która stanowi historyczną i geograficzną granicę pomiędzy Podhalem a Spiszem. Do Białki z terenu Spiszu spływają potoki Jurgowczyk oraz Trybski z Czarnogórskim.

noclegi Zawoja

Dość nietypowy układ hydrograficzny tworzą biegnące ze wschodniej części Pienin Spiskich potoki Dursztyński i Browarczyska, które dzięki przekopanym kanałom mają przez tzw. Przykopę połączenie zarówno z Białką (koło Krempachów), jak i z Dunajcem (koło Frydmanu).

Od strony Pienin Spiskich do Dunajca wpadają: Potok Falsztyński oraz Niedziczanka, która powstaje z połączenia Łapszanki i potoku Kacwin; jego górna część na Słowacji nosi nazwę Osturnia. Łapszanka ma źródła pod granicznym grzbietem Magury Spiskiej, skąd również spływają zasilające ją potoki. Dzięki zaporze, pomiędzy Czorsztynem a Niedzicą Dunajec rozlewa się w rozległe sztuczne jezioro zwane Zalewem Czorsztyńskim. Jego tzw. cofki sięgają aż po ujście Białki i Dębno. Od Czorsztyna Dunajec wpływa na teren Pienin właściwych, stanowiąc jednocześnie granicę państwową. Z krótkich potoków, spływających od polskiej strony, największe to Harczygrunt (z tzw. Pienin Czorsztyńskich) oraz rozdzielający grupę Trzech Koron i Pieninki – Pieniński Potok. Minąwszy wspaniały przełom pieniński, gdzie od słowackiej strony wpadają potoki Lipnik i Leśnica, Dunajec skręca koło Szczawnicy na północ, by wkrótce opuścić Pieniny. Wcześniej jednak przyjmuje z prawej płynący u podnóży Małych Pienin potok Grajcarek. Jego źródłowym ciekiem jest, wypływająca spod przeł. Rozdziele, Biała Woda, a lewymi dopływami – potoki Kamiennik i Palkowski.