USTRZYKI DOLNE

USTRZYKI DOLNE

Ustrzyki Dolne – miasto nad Strwążem, w północno-wschodnim krańcu Bieszczadów. Stolica bieszczadzkiego narciarstwa i punkt wyjścia wycieczek.

Większość atrakcji architektonicznych pochodzi z XIXw.: kamieniczki na rynku, dawna cerkiew greckokatolicka z dzwonnicą, synagoga oraz żydowski cmentarz.

Góry Świetkorzyskie

USTRZYKI DOLNE

– miasto w woj. podkarpackim

– 10,1tys. mieszkańców

ZOBACZ W USTRZYKACH DOLNYCH

– rynek

– cerkiew

– synagoga i cmentarz

KOPALICTWO NAFTOWE

Osada została założona przez Wołochów w końcu XVw. Prawa miejskie otrzymała w 1727r. Na przełomie XIX/XX wieku w mieście rozwinęło się kopalnictwo naftowe. Wówczas uruchomiono rafinerię ropy naftowej i inne zakłady. Podczas ostatniej wojny Ustrzyki zostały mocno zniszczone. Przez kilka lat należały do ZSRR. Po powrocie do Polski były małą osadą liczącą zaledwie 1000 mieszkańców. Dopiero w latach 50. rozpoczął się, trwający do dziś, rozwój miasta.

Murzasichle

MUZEUM PRZYRODNICZE

W Ustrzykach Dolnych znajduje się Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Można zapoznać się z budową geologiczną Bieszczad, zobaczyć próbki skał i ropy naftowej, przyjrzeć się z bliska żubrom, dzikom i wilkom. Są tam również dzikie ptaki: orzeł przedni i orzeł krzykliwy, sokoły, krogulce, puchacze i sowy.