Szlaki w Pieninach

Na mocy ustawy Dyrekcja Pienińskiego Parku Narodowego ma prawo pobierać opłaty za wstęp na teren parku. W praktyce ma to miejsce w sezonie letnim (od maja do października), a pracownicy parku zbierają opłaty przy wejściu na wierzchołek Trzech Koron oraz na Sokolicy. PPN prowadzi również działalność naukowo-badawczą oraz wystawienniczą i dydaktyczną, m.in. poprzez ekspozycje w budynku Dyrekcji PPN (Krościenko, ul. Jagiellońska 107) oraz w pawilonie w pobliżu przejścia granicznego, na drodze pienińskiej koło Szczawnicy. Czytaj dalej Szlaki w Pieninach

Pieniński Park Narodowy

Podstawową formą prawnej ochrony unikalnej przyrody i krajobrazu jest Pieniński Park Narodowy. Obejmuje on powierzchnię 2329 ha i pokrywa się z prawie całym obszarem Pienin właściwych. Ponad 30% powierzchni parku zajmują rezerwaty ścisłe, w których przyroda pozostawiona jest w pierwotnej postaci, a człowiek pojawia się tylko w wyjątkowych przypadkach. Największe rezerwaty obejmują Macelową Górę, niemal cały masyw Trzech Koron, dolinę Pienińskiego Potoku i zbocza grzbietu Pieninki oraz wzniesienie Bystrzyka na wschodnim brzegu Dunajca w Małych Pieninach. Czytaj dalej Pieniński Park Narodowy

Świat roślin w Pieninach

Świat roślin jest bogaty i interesujący, a jego charakter różni się w poszczególnych krainach. Zdecydowanie najbogatsza jest szata roślinna Pienin, uznawanych za jeden z najciekawszych pod tym względem obszarów w Polsce. Las pieniński, pokrywający zwartymi połaciami ostre stoki, to typowy dla regla dolnego drzewostan jodłowo-bukowy z domieszką jaworu, wiązu i klonu. Czytaj dalej Świat roślin w Pieninach

Dunajec w Pieninach

Główną rzeką Pienin jest Dunajec. Najbardziej chyba znana rzeka polskich gór ma źródła w Tatrach, skąd spływa na północ prawie przez całe Podhale dwoma odnogami: Czarnym (zachodnim) i Białym (wschodnim) Dunajcem. W Nowym Targu oba Dunajce łączą się w jedną pokaźną rzekę, która, biorąc wschodni kierunek, płynie u południowych podnóży Gorców. Na tym odcinku przyjmuje z południa długi dopływ Leśnicy, a następnie drugą wypływającą z Tatr rzekę – Białkę, która stanowi historyczną i geograficzną granicę pomiędzy Podhalem a Spiszem. Do Białki z terenu Spiszu spływają potoki Jurgowczyk oraz Trybski z Czarnogórskim.

noclegi Zawoja

Dość nietypowy układ hydrograficzny tworzą biegnące ze wschodniej części Pienin Spiskich potoki Dursztyński i Browarczyska, które dzięki przekopanym kanałom mają przez tzw. Przykopę połączenie zarówno z Białką (koło Krempachów), jak i z Dunajcem (koło Frydmanu). Czytaj dalej Dunajec w Pieninach

Klimat w Pieninach

Prawie cały obszar Pienin charakteryzuje się umiarkowanym klimatem górskim, ze wszystkimi tego konsekwencjami – zmiennością pogody, czasem nawet gwałtowną w wyższych partiach, znaczną ilością opadów (800-1100 mm), częstymi silnymi wiatrami, głównie zachodnimi. Zmiany pogody przynoszą najczęściej wiatry północno–zachodnie; masy wilgotnego i chłodnego powietrza, wznosząc się po stokach, oziębiają się i powodują obfite opady deszczu.

noclegi Stasikówka

Potoki górskie wzbierają szybko, co może doprowadzić do lokalnych powodzi. Są jednak także długie okresy dni słonecznych, zarówno latem, jak i jesienią (tzw. wyże majowe i październikowe). W Pieninach najniższe średnie roczne opady występują w Krościenku – 731 mm, Czorsztynie – 744 mm, Sromowcach Niżnych – 805 mm. W lecie upalne dni kończą się czasem burzami, które w górnych partiach lub na odkrytym grzbiecie bywają niebezpieczne. Czytaj dalej Klimat w Pieninach